NENO LA LEO; Kuhusu Kushinda Vikwazo Kwenye Maisha.

Nobody trips over mountains. It is the small pebble that causes you to stumble. Pass all the pebbles in your path and you will find you have crossed the mountain.

 

Hakuna mtu anayeuvuka mlima kwa hatua moja. Ni mawe madogo madogo ndio yanayokuzuia. Yavuke mawe yote kwenye njia yako na utajikuta umeshauvuka mlima.

Tatizo lolote kubwa linalokukabili linaweza kutatulika vizuri sana kama utaligawa katika sehemu ndogo ndogo.

Nakutakia kila la kheri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: