Nobody trips over mountains. It is the small pebble that causes you to stumble. Pass all the pebbles in your path and you will find you have crossed the mountain.

 

Hakuna mtu anayeuvuka mlima kwa hatua moja. Ni mawe madogo madogo ndio yanayokuzuia. Yavuke mawe yote kwenye njia yako na utajikuta umeshauvuka mlima.

Tatizo lolote kubwa linalokukabili linaweza kutatulika vizuri sana kama utaligawa katika sehemu ndogo ndogo.

Nakutakia kila la kheri.