To reach a great height a person needs to have great depth.

Kufikia urefu mkubwa mtu anahitaji kuwa na kina kikubwa.

Kiendacho juu kinategemea uimara wa kilichopo chini. Kama ilivyo kwamba ghorofa ndefu ina kina kikubwa na msingi imara.

Nakutakia siku njema.