Mtandao wa ajira ni mfumo unakupa fursa wewe kuweza kujuana na watu mbalimbali  wanaofanya kazi tofauti tofauti kutoka sehemu mbalimbali. Kama tunavyofahamu ya kwamba kutafuta ajira katika ulimwengu huu wa uchumi unaokua ni suala gumu sana, hivyo ili kuweza kupunguza ugumu huo inatupasa tuweze kujua mbinu mbalimbali zitakozotufanya kuweza kutengeneza ajira tunazozihitaji kwa urahisi zaidi. Mtandao wako ni lazima ni ujue ni wapi unakotaka kwenda kufanya kazi.
Mtandao huu wa ajira unaweza ukatengeneza kwa kuangalia ndugu zako ,marafiki zako, wasomi mbalimbali, wachungaji na mashehe, wafanyakazi mbalimbali na watu wengineo ambao unahisi watakusaidia kuweza kupata ajira uipendayo kiurahisi zaidi. Ili kuweza  kutengeneza mtandao wa ajira  unachotakiwa kufanya ni kuwa na mahusiano mazuri na watu wote wanaokuzunguka bila kuzingatia nafasi zao za kazi,dini, kabila wala rangi.
Njia hii  mara nyingi itakuwezesha kupata kazi ambazo  mara nyingi ajira hizo huwa hazitangazwi, hivyo mara tu ya kutengeneza mtandao wako ajira  unatakuwa kwanza kupata taarifa mbalimbali za kazi. Mtandao wa ajira naweza nikafananisha  na sawa na kusema mvuvi mwenye nyavu kubwa na nzima ndiye mwenye uwezo mkubwa wa kuvua samaki wengi ikiwa atujua namna ya kuutumia wavu huu.
Moja sababu ya watu wengi kushindwa  kutengeneza mtandao wa ajira  ni kutokana aibu na kutokujiamini. Aibu ndio sababu kubwa ambayo mtu huwa anawaza ya kwamba ataonekanaje? .Kuna usemi mmoja husema kuwa maisha huanza pale woga unapoisha Hivyo basi ili kuweza kufanikiwa kimaisha na kupata kazi uipendayo unatakiwa kukata mzizi wa aibu ulionao ili uweze kufanikiwa na kutimiza ndoto zako.
Namna ya kutengeneza mtandao wa ajira na kupata kazi kiurahisi.

1.Tengeneza orodha ya majina ambao watakusaidia kutengeneza mtandao wa ajira.
Chukua karatasi na peni jaribu kufikiri kwa makini zaidi na kuanza kuorodhesha majina  ya watu tofauti tofauti na kazi zao wanazofanya na kuona ni nani atakusaidia wewe kupata ajira kiurahisi, pia  unaweza kufanya uchunguzi wa kutosha kabla hujaanza kutengeneza orodha ya majina hayo ili kuona nani atakusaidia wapi. Watu hao tunaweza kuwaangalia katika sekta binafsi, vyuo, shule ,kanisani, kwenye vyombo vya habari, waajiriwa wa serikali na watu wengine kama vile wanaofanya kazi na ndugu zako na rafiki zako.

JITOLEE KUFANYA KAZI.

 2. Kujitolea
Ni kitendo cha kufanya kazi bila kutegemea malipo. Kufanya kazi kwa kutegemea pesa hupunguza ufanisi wa utendaji wa kazi mzuri . Kujitolea humpa  mtu ambaye anajitolea uwezo wa kiufanisi na  utendaji wa kazi. Lakini vile vile kujitolea humpa mtu uwezo wa kupata kazi kwa urahisi.

Kwa mfano mtu amejitolea katika kampuni au taasisi fulani halafu mwisho wa siku kampuni au taasisi hiyo inahitaji mfanyakazi anayoweza kutenda kazi ya mtu yule aliyejitolea mwisho wa siku kampuni au taasisi haitalazimika hata kutangaza nafasi ya ajira , bali italazimika kumuajili mtu yule ambaye alijitolea. Hivyo kujitolea inaweza kukufanya wewe uweze kupata kazi kwa urahisi kama tuliyvo ona katika mfano huo.
3. Tengeneza hisia za kujiamini.
Ndugu mpendwa ili kuweza kutengeneza  mtandao wa ajira na kupata kazi kwa urahisi amini ya kwamba unaweza kufanya kitu ambacho kitakufanya kupata kazi kwa urahisi. Kujiamini ni siri kubwa ya mafanikio katika maisha na ndoto ya maisha kufanikiwa pale mtu anapoweza kujiamini na kuachana na habari ya woga. Hivyo unachotakiwa hapa ni kuwa na hisia za kujiamini ili uweze kufanikiwa.
4. Fanya kitu tofauti na wengine.
Kabla ya kuanza kutengeneza mtandao wa ajira na kujua mbinu zitakazo kufanya upate ajira kiurahisi unatakiwa kuwa ni mtu mwenye kujituma katika mambo yako binafsi pia uwe ni mtu wa kufuatilia fursa mbalimbali zenye kuleta mabadiliko katika maisha yako na watu wengine.Kufanya kitu tofauti na wengine lazima ufikiri kwa umakini wa hali ya juu ni kitu gani ukikifanya kitakutafutisha wewe na wengine.
Kwa mfano wewe unapenda kuwa mtangaziji wa  Radio fulani na unataka kufanya kazi katika radio. Kitu cha kwanza kabisa tuma maombi ya kujitolea baada ya hapo fuatilia vipindi vya radio na kuwa mbunifu je ni kitu gani utakifanya katika radio hiyo endapo utapata nafasi ya kufanya kazi ili kuonekana tofauti na wafanyakazi wengine ambao utawakuta kazini hapo. Wajiri walio wengi wanatamani kuona mfanyakazi ambaye ni mbunifu ili kuweza kuongeza idadi kubwa ya wateja.
5. Kuwa maono yenye kutimiza malengo yako.
Huu ndio muda sahihi kufanya maamuzi wa kupanga vitu ambavyo utaviifanya mbeleni ili kuweza kutimiza ndoto na malengo yako.Kuna usemi mmoja unasema,’’ ndoto sio ile ambayo unaota usiku,  bali ndoto ya kweli ni ile inayokufanya wewe usilale. Ili kutimiza malengo yako’’.ukishindwa kupanga mambo yako kwa sasa basi mipango yako nayo itafeli pia kufeli kupo kwa aina mbili  ambazo ni kutenda bila kufikiri na kufikiri bila kutenda.
Pia kuwa na maono tofauti licha ya kufikiri kuajiliwa peke yake. Maono  hayo yawe ni yakuweza  kutengeneza kitu cha kukutengenezea pesa.Pia kama wewe ni mwanafunzi lazima ufikiri maisha yako baada ya shule yatakuwaje hii itakufanya wewe  uwe mbunifu na kutengeneza kitu tofati na wengine. Maono lazima ufikilie kitu ambacho haunacho leo hii ila ikipewa fursa hiyo uweze kutenda kwa ukamilifu.
Makala hii imeandikwa na afisa mipango na maendeleo Benson chonya
Simu; 0757-909942